İstanbul gibi trafik yoğunluğunun bitmediği şehirlerde araç kullanmak sürücüler için bir çile haline gelmiştir. Kimi programını trafik yoğunluğuna göre ayarlar kimide arabasına binmekten vazgeçerek farklı ulaşım araçları kullanmaya çalışır.

Ancak program yapmaksızın o yoğunluğa, karmaşaya girmek zorunda kalan sürücülerde vardır. onlar görevleri nedeni ile o yoğunluğa girmek zorunda kalan kimi ambulans kimi itfaiye, polis aracı gibi acil müdahale gerektiren araçların sürücüleridir. geçiş önceliğine sahip araçlar

2918 sayılı KTK ya göre geçiş önceliğine sahip araçlar şu şekildedir;

Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara yol vermek zorundadır. (kavşaklarda geçiş önceliği)

Madde 71 – Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır:

a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar

b) İtfaiye araçları, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar

c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta araçları

d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar

e) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar

f) Koruma ile görevli ve korunan araçlar,

Bu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE SAHİP ARAÇLAR VE PARK ETME;

Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek yasaktır.

 

GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE SAHİP ARAÇLAR ve CAN GÜVENLİĞİ;

Geçiş üstünlüğü:Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların
kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak,

Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak,duyulur ve görünür geçiş
üstünlüğü işaretini vermek şartı ile kullanılır.

Bu araçlar, bu Kanun ve yönetmelikte yazılı trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir.

GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE SAHİP ARAÇLAR GEÇİŞ SIRASI;

Bunların birbirleriyle karşılaşmalarında birinin diğerine göre geçiş üstünlüğü yukarıda
yazılı olan sıraya göredir.