Yol bakım çalışmaları her ne kadar taşıt trafiği içinde olan bir düzenleme gibi görünse de, çalışmanın bazı durumlarda yaya kaldırımına etki etmesi ve bu etkinin fark edilememesi yaya güvenliği durumunu tehlikeye sokmaktadır. Yayalarda tıpkı araçlar gibi trafiğin birer unsurudur. Trafiğin tanımına bakacak olursak;

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerinde hal ve hareketlerine “trafik” denir.

Dikkat edilirse yayalar bu tanımda ilk sırada yer almaktadır. Ancak çoğu trafik düzenlemelerinde yayalar dikkate alınmazlar. Düşünün ki karayolunun düzeni araçlar için ne kadar önemli ve hayati ise yaya kaldırımlarının düzeni de yayalar yani biz insanlar hatta hayvanlar içinde oldukça önemlidir ki hayvanlarda yukarıdaki trafik tanımının içinde yer almaktadır.

Nasıl ki karayolunda yolla alakalı teknik bir hatanın, en basitinden bir çukurun yada çıkıntının taşıt trafiğinde oluşturduğu tehlike gözetilip anında önlemler alınabiliyorsa aynı şekilde yaya kaldırımındaki işgallerin, araç parklanmalarının yada mimari olarak düzensizliğin yaya yürüyüşlerinde ve kullanımında oluşturduğu aksaklık ve tehlike gözetilip aynı önlemlerin alınması gerekmektedir.

Ne yazık ki İstanbulda bazı gözde semtler dışında çoğu yaya kaldırımları kullanışa elverişli değildir ve bu kaldırımlarda yürümek adeta çile haline gelmiştir.

Şimdiki yazımızda bahsedeceğimiz husus ise yol bakım çalışmalarında özellikle karayolu alt yapı çalışmalarında taşıt trafiği ile alakalı uyarıcı ve bilgilendirici yol tedbirleri alınırken bu noktada yaya trafiğinin göz ardı edilişi ve bu nedenlerden dolayı olası tehlike ve kazalardan bahsedeceğiz.

İşaretlemelerde Yaya Güvenliği İhmali

Yol çalışmalarında çalışmayı gerçekleştiren çeşitli iş makinalarının büyüklüğü ve çalışmanın rahat gerçekleştirilmesi adına kapatılan yolla beraber o yolun kaldırımı da kapatılabilmektedir. Yayalar ilkin kaldırımda düzenli yürüyüşlerine rağmen çalışma noktalarına geldiklerinde kaldırımın kapanması ile beraber karşı kaldırıma geçmeye çalışmaktadırlar. çalışmaya bağlı normalde tek yöne sahip bölünmüş yolun, çift yöne çevrilmesinden dolayı yayalar, refüj üstünde normal akımın geldiği yöne bakarak karşı geçmeye çalışırken ilave şeritten gelen araçlarla kazalara karışmaktadır.

Örneğini yukarıda gösterdiğimiz fotoğrafta alt yapı çalışması nedeni ile bölünmüş yolun bir istikameti iş makinaları ile kapatılıp trafik diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Dikkat edileceği üzere yaya kaldırımı da bu noktada kullanılmaz durumdadır. Yayalar düzgün bir şekilde yaya kaldırımında ilerlerken çalışma noktasında kaldırımın kapanması nedeni ile karşı yola geçmek isterler. karşıdan karşıya geçişte ise bölünmüş yolun tek yönüne aldanıp araçların geldiği yöne bakıp karşıya geçmeye çalışırken ilave açılan şeritten ters istikametten gelen araçla ani ve sonucu ciddi yaralanmalara neden olan kazalara karışabilmektedirler.

Bu tarz kazaların oluşmaması adına çalışmayı yapan ilgili kuruluşlar yada firmaların Yayalarıda tıpkı taşıtlar gibi düşünüp yayaların karşıya geçişlerinde yön değişikliğinin meydana geldiğine dair haberdar edilmesi, refüj yada kaldırım bitim noktalarına bilgilendirici levhalar koyarak olası kazalara önleyici tedbirleri alması gerekmektedir.