Güvenli sürüşün yegane kuralı, dikkatli ve bilinçli araç kullanımıdır. Alkollü araç kullanmak bu dikkat seviyemizin düşmesine, algılarımızın tepkisiz kalmasına yol açar. Trafik kazasında alkollü olmak tek başına kusur olarak değerlendirilmez. Önemli olan alkolün hangi kural ihlalini meydana çıkardığıdır.

Trafik Kazasında Alkollü Olmak Ne Kadar Etkili ?

Mesela alkollü olarak ışıklarda beklemede bulunan bir araca arkadan gelen başka bir aracın çarpması alkollü aracı kusurlu yapmaz. Sadece alkolle alakalı kendisine idari işlem yapılır. Kazada tek kusurlu arkadan çarpana aittir.

Burada alkolün hangi kural ihlaline yol açtığı önemlidir. Ayrıca meydana gelen kural ihlali sürücü için ağırlaştırılmış hal alabilir. Mesela alkollü olarak kavşağa hızlı giren araç sürücüsü anayoldan gelmiş olsa dahi tali yoldan gelen araçla karışmış olduğu kazada; alkolün hıza etkisi, kavşağı görememe, tali yoldan gelen aracın kurallara uygun olarak çıkmaya çalışmış olması gibi durumlar alkollü aracı ya sadece hızdan tek kusuru yada karşı tarafın “kavşaklarda geçiş önceliğine uymama” ihlali ile asli kusur durumuna düştüğünden alkollü aracın tali olan hız kusuru tali olarak değerlendirilmeyip karşı tarafla eşit kusur ihlali şeklinde değerlendirme yapılabilir.

Alkol Etkisine Sahip Unsurlar

Aslında sadece alkol de değil, uykusuz araç kullanmakta aynı algı bozukluğunu oluşturup kazalara neden olmaktadır. Bu nedenle bazı Avrupa ülkelerinde ölçümler alkolmetre cihazından yapılsada sürücünün ne derece bilinçli olup olmadığını tesbit etmek için sürücüler düz şerit çizgisinden de yürütülmektedir. Bu kişinin alkol dışı mesela uyuşturucu, ilaç kullanımımı, psikolojik yada uykusuzluk durumlarını da ortaya çıkaran bir testtir.

Alkolü Araç Kullanımı ile İlgili Maddeler

Madde 48

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. (Yönetmelik Madde 97) sadece hususi otolarda 0.50 promil, diğerlerinde 0.20 promil)

Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması hâlinde teknik cihazla alkol kontrolü yapılır. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. (Yönetmelik Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilmesi yada ölçüm yapılmasına izin verilmemesi halinde ise kaza saati ile sağlık kuruluşunda yapılan tespit saati arasındaki her bir saat için 0,15 promil eklenir. )

Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yaralanmış olması hâlinde, üçüncü fıkra hükümlerine göre bu kişilerden kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.

Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. (fiili bir suç oluştursa bile idari para cezası verilir)

Yönetmelik;

1,00 promilin altında alkollü olmasına rağmen, alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğu tutanakla tespit edilen sürücü, hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir.

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere idari para cezası uygulanır ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.

Sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığından şüphe edilmesi hâlinde 5271 sayılı Kanunun adli kolluğa ilişkin hükümleri uygulanır.

Aşağıdaki video alkollü sürücünün görüşünü simülize etmektedir.