Trafik kazalarını inceleme ve kazaların oluşumunu araştırma, detay gerektiren konulardan biridir. Trafik kazaları; meydana geliş şekilleri ve kanuni ihlal dağılımları ile incelenir. Ancak bu aşamalarda birtakım yorum farklılıklarını ortaya çıkmaktadır. Kamera görüntüsü olan kazalarda bile ilgili görevliler farklı yorumlamalar yapabilmektedirler. Ayrıca kanunda ve yönetmelikte yer alan maddeler, tespit edilen ihlalci tarafa verilirken kural maddelerine yalın bir şekilde bakılıp illiyet bağını oluşturan asıl konu gözardı edilmektedir.

Çalışmalarımız; mevcut trafik kaza raporlarını inceleyip, kazalarının meydana geldiği yerin yol durumu, hava şartları ve görüşü, araçların özelliği, hasar gören yerlerin kaza oluşumuna uyumluluğu, programda canlandırma ve krokilendirme en önemlisi de çıkan sonuçları illiyet bağı çerçevesinde kanuna göre doğru yorumlama ve eşleştirmeyi amaçlar.

Trafik Kaza İnceleme Alanlarımız

Yaya kazaları; (Parklanmaların yaya hareketlerine etkisi – Yaya geçitlerinin özellikleri- Araç üzerinde hasarın araç hızına endekslenmesi- Kıyafet durumu ve görünürlülük)
Motosiklet Kazaları; (Ekipman etkisi- Banket kullanımından doğan kazalar)
Alkol Ölçümü ve Kusur Etkisi; (Ağız alkolünün sonuca etkisi -Kan sonuçlarının değerlendirilmesi -Sürücü davranışındaki değişiklilik ve asli kusura yaklaşma)
Yol-Hava-Araç Donanımı; (Ktk da 52. maddelerinin incelenmesi)
Kaza krokileri; (3 boyutlu canlandırma ve kazaya uyumluluk -Kazaları krokilendirme ve mevcut krokiyi ölçeklendirme)
Trafik Levhalarının Okunması; (Trafik levhalarını okuma -Bazı levhaların farklı görevleri)
Kavşak Kazaları; (Kavşak içinde, yaya yolunda parklanmaların kazalara etkisi)
Hız Tespitleri; (Kamera görüntüsüne yansıyan yerin metrik ölçüsü ve hız tespiti)
Takoğraf Okuma; (Takoğraf okuma ve hileli yerleşim – Hız tespitinin kazaya etkisi)
Ruhsat Sahibinin Sorumlulukları; (Sürücünün araç üzerinde şikayeti üzerine araç muayene durumunun incelenmesi)
İstanbul İçin Bazı Özel Durumlar; (Çoğu kavşak kollarının “sağdan geçiş önceliği” durumunu karşılamaması -Banket kullanımından doğan kazalar)

Trafik Işık Analizleri; (Işıklı kavşak kazalarında ışık analizi yapma -Işık fazlarının incelenmesi)