Yaya Güvenliği

Yol bakım çalışmaları her ne kadar taşıt trafiği içinde olan bir düzenleme gibi görünse de, çalışmanın bazı durumlarda yaya kaldırımına etki etmesi ve bu etkinin fark edilememesi yaya güvenliği durumunu tehlikeye sokmaktadır. Yayalarda tıpkı araçlar gibi trafiğin birer unsurudur. Trafiğin tanımına bakacak olursak; Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerinde hal ve hareketlerine “trafik” denir. [...]