Sigorta Tutanağı

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (28.12.2007 Sayı: 2007/ 27) gereği, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, kazanın oluşumu ile ilgili aralarında anlaşma sağlamaları halinde, kaza tespit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabilmektedirler. Bu uygulamanın kanuni dayanağı, halen yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nun [...]