01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (28.12.2007 Sayı: 2007/ 27) gereği, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, kazanın oluşumu ile ilgili aralarında anlaşma sağlamaları halinde, kaza tespit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabilmektedirler.

Bu uygulamanın kanuni dayanağı, halen yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nun 81. maddesi 2. fıkrasında yer alan, “Yalnız maddi hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gelmesine lüzum görmezlerse, bunu aralarında yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler. ” hükmüdür.

Hangi Durumlarda Anlaşma Tutanağı Doldurulmaz

Ancak, aşağıdaki durumlarda, kaza tespit tutanağı sürücüler tarafından doldurulmayıp, olay yerine yetkili mercilerin (trafik polisi 155, jandarma 156) çağrılması zorunlu tutulmuştur.

Aşağıdaki durumlarda polis ya da jandarmaya haber verilmelidir!

  • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
  • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
  • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
  • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
  • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
  • Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse
  • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
  • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

Anlaşama Tutanağı Doldurma Şekli;

Kaza Tutanaklarının Doldurulması ve Değerlendirilmesi

1- Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar, kazanın oluş şeklini, sürücü görüşleri bölümünde kendilerince anlatarak “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutağı’nı imzalarlar.

2- Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

3- İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. Fotokopi ile çoğaltılmış tutanaklarda da asıl imza bulunması gereklidir.

4- Bu şekilde düzenlenen Tutanak Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

5- Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilmeli ve fotoğraflar tutanak ile beraber şirketimize ulaştırılmalıdır.

6- Hak sahipleri karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları Tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.

7- İlgili sigorta şirketlerinin kazanın oluşumu ve kusur oranlarının dağılımı konusunda mutabakat sağlamaları halinde, tutanak bu mutabakat üzerinden onaylanır.

8- Kusur tespiti konusunda şirketlerin mutabakat sağlayamaması durumunda TRAMER bünyesinde oluşturulan komisyon kaza tutanaklarını inceleyerek kusur oranlarını %0, %50, %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler.

Trafik Kaza Ön İncelemesi ÜCRETSİZDİR.
(Whatsapp butonundan yada alt mail kutusundan iletişime geçebilirsiniz)
daha fazla bilgi için: https://trafikkazaanalizi.com/danismanlik-hizmetimiz/