En dayanaksız kaportanın sürücü olduğu motosiklet kazalarında, sürücünün; kask, eldiven ve özel giysilerin kullanması yaşam ile ölüm arasındaki çizgisini belirler. Hacimlerinin küçük olması, kaza sonrası grenajlar üzerinde yol ve araç izlerinin birbirine karışması nedenlerinden motosiklet kazaları, çözümü en zor olan konulardan biridir. Ayrıca kıvrak ve hızlı hareketleri, kural ihlal durumuna bir düşüp bir düşmemelerini sağladığından kazalarını illiyet bağı çerçevesinde doğru değerlendirmek ancak bir motosiklet kullanıcısı tarafından sağlanabilir.

Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile ilgili kurallar:

Madde 66 – Bisiklet,motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda, Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan-yana sürülmesi yasaktır.

b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur.

c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır.
Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden fazlası taşınamaz.

Örnek Kaza Motosiklet Kazası

Motosiklet kazaları genelde sürücülerin kendi şeritlerini sabit izlemediğinden meydana gelmektedir. Bu durum, kendi şeridinde seyir eden ve dönüş yada manevra yapacağı esnada aynalara bakma gereksinimi hissetmeyen(tek şeritten geliş yada en sağ şeritten sağa dönüş gibi) otomobil yada diğer taşıtların motosikletlerle birlikte kazaya karışmasına neden olmaktadır. Böylesi durumlarda motosiklet sürücüsünün gerçekte şerit ihlali yapıp yapmadığını veya yaptıysa şeritten ne kadar açıktan geldiğini anlamamız için araçlar ve yol üzerinde bazı izlere bakmamız gerekmektedir.

Fotoğraflardaki kazada; motosikletin ön amortisör ve direksiyonun kopması çarpma şiddetinin dik kuvvetle olduğu gösterir. Çünkü böylesi bir kuvvet ancak motosikletin ön teker amortisörün kopması gerçekleştirir.

Ayrıca yolun hastane istikameti olan tarafında (ters istikamet) şeridin sağında frene bağlı sürtünme izi vardı.

Trafik nedeni ile sağa çekilen otomobilde ise tek noktaya yoğunlaşmış göçük darbesi mevcuttur. motosiklet araca dik çarpmasaydı aracın farklı yerlerinde de izlere farklı şiddetlerde rastlanırdı. Tüm bunlar çarpmanın dikine gerçekleştiğini gösterir.

Çarpma izinin hastane istikametli yolda ortalarda oluşu ise motosikletin başından beri şerit ihlali yaptığını gösterir.

Kaçış manevralı çarpma olsaydı aracın sağ muhtelif yerlerinde farklı şiddetlerde çarpma izlerine rastlanırdı.

Motosikletin karşı yoldaki şeridi bayağı bi genişten izlediği bellidir. Çünkü motosiklet kendi şeridine yakın izleme yapsaydı kaçış manevrası eğimli olacak dikine çarpma meydana gelmeyecekti.

Dikine çarpma motosikletin ön direksiyon hasarı-dağılmasında anlıyoruz) ayrıca yoldaki kazıntının karşı kaldırıma yakın oluşu (kazıma çarpma noktası yada yakını) kendi şeridinini ne kadar dışında izleme yaptığını gösterir.

Tanımlar;

Motosiklet :
(Değişik: 12/7/2013-6495/13 md.) Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya
silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır.
Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan

karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir