Trafik kaza tespit tutanağına itiraz durumlarına değinmeden önce trafik kaza tespit tutanağı tutma aşamalarına bir bakalım.
Maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların trafik polisi yada jandarması çağırmadan kendi aralarında kaza tespit tutanağı tutması ile ilgili yasal düzenleme şu şekildedir;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

Bunun yanında kaza tutanağı yazılı olarak veya elektronik ortamda Sigorta Birliği ve Gözetim Merkezi (SBM)’nin sağladığı uygulamalar aracılığı ile doldurulur ve imzalanır. Bu şekilde uygun düzenlene tutanak trafik zabıtasınca düzenlene trafik kaza tespit tutanağı hükmündedir.
Maddi hasarlı kaza tutanağın düzenlemeyeceği haller bir önceki yazımızda mevcut :

https://trafikkazaanalizi.com/anlasma-tutanagi-doldurma/

Sigorta Tespit Tutanağının Yetkili Mercilere Bildirimi;

Hak sahipleri kendi araçların yada karşı tarafın zorunlu mali sigortasını veya kendi araç kasko sigorta poliçesini sigorta şirketine, düzenledikleri tutanakla varsa fotoğraflarla başvururlar.
Başvurulan sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı, ilgililerin iletişim bilgileri ve varsa fotoğrafları SBM ye iletir ve SBM anlık kusur değerlendirmesini taraf sigorta şirketlerinin erişimine sunar.

Trafik Kaza Tespit Tutanağı Değerlendirilmesi;

SBM ye gelen kaza tutanağı ve kroki varsa fotoğraflar üzerinden 3 iş günü içerisinde K.T.K. ve yönetmeliğine atıf yaparak %0 %50 %10 oranına göre değerlendirme yapar.

Sigorta şirketlerince, yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi, sorumluluk değerlendirmesini yukarıda ki hükümlere uygun olarak TRAMER’e göndermesine rağmen, diğer şirketler, süresi içinde göndermemişler ise değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esas alınır.

Tutanağa İtiraz Prosedürü;

SBM, belirlenen kusur oranlarını eş zamanlı olarak ilgili sigorta şirketlerine ve iletilen iletişim bilgileri üzerinden sigortalılara bildirilir. Sigorta şirketleri mutabakata varmaları durumunda her bir sigortalı (kazaya karışan) bir defaya mahsus olmak üzere kusur oranlarını bildiriminden 5 iş günü içinde genelge usulüne göre; değerlendirmeye etki edecek ilave bilgi -belge varsa sigorta şirketlerinden kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilirler. Sigorta şirketleri ise 3 iş günü içinde yeniden değerlendirmede bulunur. Eğer süresi içinde farklı bir merciye yapılmışsa itiraz 5 günlük süre kesilir.

Her şeye Rağmen Kaza Tespit Tutanağı İtiraz Kabul Edilmezse

5 günlük içinde itiraz yapılmadığı veya yapılmış olmakla beraber sonucun değişmediği durumlarda taraf kişi sigorta tahkim komisyonu veya özel hukuk yollarına başvurmak sureti ile çözüm arama hakkına sahiptir.
Eğer tarafların sigorta şirketleri aynı ise itiraz durumlarını 5 iş günü içerisinde SBM ye yaparlar.

İtiraz Konusunda Biz Ne Yapıyoruz?

Uzman bilirkişilerimiz sigorta kusur oranı açıklama tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde;

  • Kaza krokisinin varsa fotoğraflara ve hasar durumuna uyumluluğunu ölçme ve kroki ölçeklendirme
  • Kaza yerinde kamera kaydı araştırma
  • Sigortanın vermiş olduğu kusur oranının kaza oluşumuna uyumluluğun inceleme
  • Kaza hakkında duruma göre detaylı dosya hazırlama ve sigorta şirketine gönderme

Trafik Kaza Ön İncelemesi ÜCRETSİZDİR.