İstanbul trafiğine ait bazı özgü durumlar vardır. Bunların başında araç parklanmalarından kaynaklanan yol daralması buna bağlı trafik akımının değişmesi ve kavşak girişlerinde gelen araçların görünürlülük kaybı sonucu. Trafik kazalarının çoğu kavşaklarda meydana geldiğinden bu hususların önemi daha da artmaktadır.

KTK da yer alan kavşaklarda geçiş önceliği ile ilgili maddelere bir bakalım;

Madde 57

Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır;

a) Kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar.

b) Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda;

  1. Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,
  2. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara,
  3. Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara,
  4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
  5. Tali yoldan anayola çıkan sürücüler anayoldan gelen araçlara,
  6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara,

7.Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara,

8)Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara, yntmlk109

c) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise;

Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara,

Motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca,

Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara, yntmlk109

Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere, yntmlk109

Kavşağa gelen sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarından kurallara uygun olarak karşıya geçen veya geçmek üzere olan yayalara, yntmlk109

Geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

d) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır.

e) Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler, kavşağı en kısa zamanda geçmek zorundadırlar. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşmaları, durmaları, taşıttan inmeleri, taşıt veya araçların motorlarını durdurmaları yasaktır.

f) Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

İstanbul trafiğine özgü kavşak durumu

Bu noktada İstanbul bakılan kavşak kazalarında, ilgili görevliler genelde sağdan gelen araç önceliğini çalıştırıp, soldakine kusur vermektedirler. Ancak istanbulda parklanmasız sokak olmayışı ve parklanma ile beraber sokağın tek araç genişliğine sahip olması bu kuralın işlemesinde bazı sakıncalar meydana getirmektedir.

Aşağıdaki krokiler olayı daha anlaşılır kılmaktadır.