Eğer varsa trafik kaza raporu, taraf ifadeleri ve ilgili fotoğraflar alt iletişim kutusundan “dosya seç” yada “watsapp” aracılığı ile gönderilir.

(Olmaması durumunda watsapp tan iletişime geçebilirsiniz)

Gönderilen belgeler ışığında başvuru sahibinin lehine olabilecek bulgulara ulaşma yada olmaması durumunda başvuranla görüşülür.

(Kazanın dosya hazırlanabilecek nitelikte olup olmadığı hakkında (taraf lehine delil var-yok şeklinde) başvurana bilgi verilir. Bu aşamaya kadar olan kısım ücretsizdir.)

Hazırlanabilecek nitelikte olan trafik kaza özel mütalaa dosyanın tahmini tutarı ve hazırlama süresi başvurana belirtilir. Anlaşma durumunda ise dosya hazırlanılır ve gönderimi yapılır.

(Hazırlanan özel mütalaa (dosya) başvuru sahibinin isteği üzere posta yada mail yolu ile ya kendisine yada avukatına gönderilir.)