Çarpıp kaçmalı kaza yada olay yeri terk olan trafik kazalarında ilkin karayolları trafik kanunu içeriğine baktığımızda;

Trafik Kazalarına İlişkin İşlemler

MADDE 156 – (Değişik:RG-21/3/2012-28240)

Karayolu üzerinde ölüm veya yaralanma ile sonuçlanıp, olay yerindeki iz ve delillerin tespit ve değerlendirilmesi sonucunda trafik kazası olduğu anlaşılan durumlarda; kazaya karışan taraf veya unsurlardan birinin, birkaçının ya da tamamının olay yerinden ayrılmış olması halinde de trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir.

Önceden meydana gelmiş veya olay yerinden kaldırılmış araçların karıştığı ve yalnız maddi hasarla sonuçlanan kazalar için trafik zabıtası ve genel kollukça hasar tespitine dair kazaya karışanlara verilmek üzere tutanak veya rapor düzenlenmez. Bu durumlarda hasar tespitleri ilgililerin sigortalarına veya yetkili mahkemelere başvurmaları suretiyle yapılır.

Ancak;

Can, mal ve trafik güvenliğini etkileyen veya yolun trafiğe kapandığı maddi hasarlı trafik kazalarında, kazaya karışanların kazanın oluşuna göre iz ve delilleri işaretleyerek, mümkün olduğu takdirde olay yerinin fotoğraflarını çekerek araçlarını en yakın ve uygun yerlere çekmeleri,

Karayolu üzerinde birden fazla sayıda aracın karıştığı sadece maddi hasarla sonuçlanan ve tarafların bu Yönetmelik çerçevesinde Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı düzenlemediği trafik kazalarında; taraflara ait araçlardan en az birinin olay yerinde bulunması ve olay yerindeki iz ve delillerden kazanın oluşumu ile o yerde meydana geldiğine kanaat getirilmesi,hallerinde görevlilerce trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir.

Çarpıp Kaçmalı Kaza ve Trafik Görevlilerinin Uygulaması

Çarpıp kaçmalı yada olay yeri terk olan Yaralanmalı ve ölümlü kazalarda esas alınan konu trafik görevlilerinin o noktada kazanın meydana geldiğine dair kanaat oluşması durumudur.

Bu durum memura yada kazaya göre değişkenlik gösterebilir. mesela hafif çarpmalı trafik kazalarında yada yaya ya çarpıp kaçmalı kazalarda olay yerinde herhangi bir ize rastlanılmayabilir.

Çarpıp Kaçmalı Kazada Plaka Doğrulama

Bir diğer konu ise çarpıp kaçan aracın plakasının alındığı ve doğrulanması olayıdır. Çarpıp kaçan aracın; plakası, renk ve markası görevlilere söylenmesine karşılık sorgulamalarda farklı araca çıkması durumunda da kaza raporu tutulamaz.

Şikayet Yeri

Trafik görevlilerinin kaza raporunu tutmaması halinde müracaatçı şahıslar (mağdurlar) kaza yaptıkları yere bakan polis merkezlerine giderek müracaatta bulunurlar (kaza yaptıklarıyerin sulh mahkemelerine dilekçe yöntemi ile de başvuruda bulunabilirler).

Çarpıp Kaçmalı Kaza ve Mağdur İçin Önemli Hususlar

Başvuru yönteminin böyle olduğu çarpıp kaçmalı yada olay yeri ayrılmalı kazalarda mağdur şahıslar için önemli olan bir kaç husus bulunmaktadır.

 • Kazaya tanık olan şahısların varlığı
 • Doğru plaka alımı (sorguda marka renk uyumu)
 • Kaza yerini gören kamera varlığı
 • Tam çarpma noktasının tespiti
 • Araç üzerindeki hasarın düzgün fotoğraflanması
 • Yol gün hava durumu

Kazanın oluşumu bu süreçte tam tayin edilmiş olsa da kazada mağdur şahsın yüzde yüz haklı olduğunu söylenemez. Çarpıp kaçan idari yönden para cezası yada kazanın boyutuna göre de adli yönden ceza alır. Ancak bu trafik kazasında da tam kusurlu olduğu anlamına gelmez. Müracaatçı kendine göre haklı olsa da değerlendirmede esas alına KTK ve yönetmelik maddelerinin ihlal durumudur.

Çarpıp Kaçmalı Trafik Kazalarında Yaptıklarımız;

 • Müracaat dilekçesi oluşturmak
 • Kaza yerinde kamera araştırması yapmak
 • Kamera açılarının elvermesi durumunda plaka tespitinde bulunmak
 • Araç hasar ve kaza yeri noktasının üzerinden ölçekli kaza krokisi oluşturmak
 • Yol ve kavşak durumu incelenip kazanın oluşumunda taraflara KTK ve Yönetmeliğe göre kusur tayininde bulunmak

Trafik Kaza Ön İncelemesi ÜCRETSİZDİR.