Trafik kazalarında, görevlilerin sürücülere verdikleri kural ihlallerinin başında 52/1a ve 52/1b maddeleri gelmektedir.

52/1a) Kavşaklara yaklaşırken,dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak,

52/1b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadır.

Bu maddelerin trafik raporlarında fazlaca kullanılmasında; trafik kazaların büyük çoğunluğunun kavşak kollarında meydana gelmesi ve hız faktörünün kaza oluşumundaki paylarıdır.

Ancak tali kusurlu bu maddeler kimi zaman gereksiz olarak kullanılabilmektedir. Özellikle bazı etkenlerin kavşaklarda geçiş önceliği kuralını bozması, kaza analizinin tam yapılamaması sonucu taraflara eşit kusur ihlali kanaati vererek kurtarıcı bir madde olarak görülmesi bu olaya örnektir.

Şimdi maddelerde geçen kelimelere göre kanunu yorumlayalım;

52/1a maddesi

Kavşaklara yaklaşırken;

Kavşaklara yaklaşırken sürücüler hızlarını azaltmaları gerekmektedir. Nedeni karşı koldan gelen aracın durumunu görmek ve ona göre pozisyon almaktadır. Kavşaklarda geçişlerin sağlıklı sağlanmasının ilk şartı sürücülerin birbiri ile göz teması kurmasıdır. Bunun içinde sürücülerin yavaşlayıp birbirlerini görmesi gerekmektedir.

Dönemeçlere girerken, ilerlerken;

Kıvrımlı, virajlı yollara girerken veya ilerlerken yol tutuşunun sağlanması için hız kesmemiz gerekmektedir.

Tepe üstlerine yaklaşırken;

Tepe üstlerine yaklaşma karşı tepeden gelen ile karşılaşma durumu nedeni ile yavaş yapılmalıdır.

Yaya geçitlerinde;

Yayalarda trafiğin bir unsurudur ve yaya geçitleri yolu “t” şeklinde kavşak şekline dönüştürmektedir. Nasıl ki kavşak geçişlerinde karşı yoldan gelen sürücü ile göz teması sağlanıyorsa aynı şekilde yaya geçitlerinde de yaya ile bu temas sağlanmalıdır. Ayrıca 74 madde gereği yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğü yayalara ait olduğundan her türlü yavaşlayıp kurallara göre yaya geçitine çıkan yayalara yol verilmesi gerekmektedir.

Hemzemin geçitlerde;

Raylı bağlantı yollarında yol kontrolü sağlandıktan sonra geçilmelidir.

Tünellere yaklaşırken;

Tünellere girişte gün ışığının kesilip tünel içi aydınlatmaya giriş ve tünel içi yol şeklinin değişkenliği durumları nedeni ile hız düşürülmelidir.

Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken;

Yolun yapısına göre hız ayarlaması yapılmalıdır.

Yapım ve onarım alanlarına girerken;

Yolda meydana gelen daralmalardan dolayı hız düşürülüp dikkat edilmelidir.

52/1b maddesi

Hızlarının kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine uydurmak;

Araç sürücüleri kullandıkları aracın donanım ve özelliklerini bilip ona göre hızlarını ayarlamak zorundadır. Ağır tonajlı araçlar durma pozisyonları güç ise ona göre yavaş seyredecektir. Bu madde, genellikle otomatik vites kullanımından doğan hatalardan dolayı verilen kusur maddesidir

Hızlarını görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak;

Havanın yağmurlu sisli oluşu veya yol durumunun asfalttan stabil yola geçiş değişkenliği yada trafik yoğunluğunun gözlenmesi durumunda hız kontrolü sağlanmalıdır.